project description
partners
handbook
forum
registration
about
sitemap
 Deutsch  |  Français  |  English  |  Български  |  Nederlands  |  Malti  |  Catalá  |  Español
 Ελληνικά  |  Lëtzebuergesch  |  Suomi  |  Magyar  |  Íslenska  |  Česky  |  Slovenščina  |  Galego 

A guía dos Centros de Recursos de Idiomas: Pautas para establecer, coordinar e expandi-los Centros de Recursos de Idiomas (LRCs), dispoñible nos 16 idiomas incluídos no proxecto, é a principal publicación resultante do proxecto LRC e pódese descargar dende este sitio web. A guía abarca aspectos prácticos de establecemento, coordinación e ampliación dos LRC, centrándose na organización, nos usuarios, nos servicios e nas instalacións. Basease na experiencia de tódolos socios do proxecto LRC e inclúe listas de control, estudios de casos, consellos e referencias.

No Material Suplementario están dispoñibles on-line contribucións de outras referencias, material e documentos relevantes que non se puideron incluír na guía.

Esta sección segue a estructura da Guía para os LRC e contén material en diferentes idiomas e formatos; está en inglés pero pódese utilizar a versión en [galego] da guía para poder situarse.

Material Suplementario é unha sección dinámica. Esperamos que lles sexa útil e invitámoslles a agregarse a ela por contribucións vía e-mail (en calquera idioma) a [email protected]

Material Suplementario


This project is being carried out with the support of the European Community in the framework of the Socrates programme. back to welcome page