project description
partners
handbook
forum
registration
about
sitemap
 Deutsch  |  Français  |  English  |  Български  |  Nederlands  |  Malti  |  Catalá  |  Español
 Ελληνικά  |  Lëtzebuergesch  |  Suomi  |  Magyar  |  Íslenska  |  Česky  |  Slovenščina  |  Galego 

Příručka pro jazykové studovny: Praktické rady, jak založit, provozovat a rozšiřovat služby jazykových studoven (JS=LRCs) je hlavní dokument vytvořený v rámci projektu LRC. Je publikován ve všech 16 jazycích partnerů projektu a může být stažen z této stránky. Zabývá ze praktickými otázkami spojenými se  zakládáním, provozem a rozšiřováním JMS: soustřeďuje se na řízení, uživatele, služby a zařízení. Je vytvořena na základě zkušeností všech partnerů projektu a obsahuje soubor kontrolních otázek, případové studie, doporučení a odkazy na literaturu.

Příspěvky dalších publikovaných materiálů vztahujících se k dané oblasti, které nemohly být zařazeny do dané publikace jsou k dispozici on-line v Doplňkových materiálech.

Tento oddíl kopíruje strukturu Příručka pro jazykové studovny a obsahuje materiály v různých jazycích a v různých formátech. Navigačním jazykem je angličtina, pokud však potřebujete pomoc při hledání informací, můžete použít českou verzi Příručka pro jazykové studovny.

Doplňkové materiály je dynamický oddíl. Doufáme, že pro vás bude užitečný a těšíme se na vaše e-mailové příspěvky (v jakémkoli jazyce) na adresu mailto:[email protected]

Doplňkové materiály

This project is being carried out with the support of the European Community in the framework of the Socrates programme. back to welcome page