project description
partners
handbook
forum
registration
about
sitemap
 Deutsch  |  Français  |  English  |  Български  |  Nederlands  |  Malti  |  Catalá  |  Español
 Ελληνικά  |  Lëtzebuergesch  |  Suomi  |  Magyar  |  Íslenska  |  Česky  |  Slovenščina  |  Galego 

Linji ta' gwida ghac-Centri tar-Rizorsi ghat-Taghlim tal-Lingwi: Gwida ghat-twaqqif, it-tmexxija u t-tkabbir ta' Centri tar- Rizorsi ghat-Taghlim tal-Lingwi (CRTL), huwa l-publikazzjoni ewlenija tal-progett LRC. Din il-publikazzjoni giet tradotta fis-16 il-lingwa tal-progett u wiehed jista' jakkwistaha minn dan is-sit. Tkopri l-aspetti prattici dwar it-twaqqif, it-tmexxijja u t-tkabbir ta' Centri ta' Rizorsi ghat-Taghlim tal-Lingwi: b-enfasi fuq l-Immanigjar; il-Klijenti; is-Servizzi u l-Facilitajiet. Dan ix-xoghol huwa bbazat fuq l-esperjenza ta' l-imsiehba kollha fil-progett LRC u jinkludi ‘checklists’, ‘case studies’, ‘tips’ u riferenzi.

Kontribuzzjonijiet ta' riferenzi ohra rilevanti, dokumenti u materjal li ma setghax jigi nkluz f'din il-publikazzjoni se jidhru fuq l-Internet fis-sezzjoni Materjal supplimentari.

Din is-sezzjoni ssegwi l-istruttura tal-Linji ta' Gwida ghac-CRTL u fiha materjal f'lingwi u formati differenti. Il-lingwa ta' navigazzjoni huwa l-Ingliz - imma, jekk dan ikun necessarju, inti tista' tuza l-verzjoni Maltija tal-Linji ta' Gwida ghac-CRTL.

Is-sezzjoni Materjal supplimentari hija wahda dinamika. Nittamaw li ssibuha ta' siwi u intom mistiedna li tibaghtu l-kontribuzzjonijiet taghkom (fi kwalunkwe lingwa) lil [email protected]

Materjal supplimentari

This project is being carried out with the support of the European Community in the framework of the Socrates programme. back to welcome page