project description
partners
handbook
forum
registration
about
sitemap
 Deutsch  |  Français  |  English  |  Български  |  Nederlands  |  Malti  |  Catalá  |  Español
 Ελληνικά  |  Lëtzebuergesch  |  Suomi  |  Magyar  |  Íslenska  |  Česky  |  Slovenščina  |  Galego LRC project

Verbetering van de ondersteuning bij het leren van een taal met behulp van  'Language Resource Centres' (LRC's)

In dit project wordt gestreefd naar de verbetering van de ondersteuning bij het leren van een vreemde taal door middel van uitwisseling van expertise tussen gevestigde en nieuwe Language Resource Centres. Hiervoor wordt deskundigheid uit 13 Europese landen bij elkaar gebracht in een consortium van 17 organisaties.

Het LRC-project wil centra helpen hun toegankelijkheid te vergroten door het aanbieden van nieuwe talen (vooral de minder wijd verbreide talen) en nieuwe diensten (bijvoorbeeld afstandsleren en nieuwe media) en het vergroten van het aantal gebruikers (bijvoorbeeld door zich voor een breder publiek open te stellen).

Het project wil dit bereiken door middel van:

  • het schrijven en publiceren van praktische, makkelijk leesbare Good Practice Guides (in vier talen gedrukt en in 14 talen op internet) voor iedereen die bij het opzetten of runnen van een  Language Resource Centre betrokken is.

  • het tot stand brengen van uitwisselingen op professioneel niveau als basis van een electronisch netwerk van coördinatoren van LRC's op een vrij toegankelijke projectsite.

  • Het beschikbaar stellen van de openbare projectsite tot tenminste 2 jaar na afloop van de gesubsidieerde fase van het project, zodat het internationale ondersteunings- en expertisenetwerk dat in het project is opgebouwd, zich ook na de duur van het project verder kan ontwikkelen en invloed kan blijven uitoefenen.

Neem voor meer informatie contact op met de contactpersoon voor het LRC-project van het CILT, the National Centre for Languages in Londen:

LRC Project
Imke Djouadj
CILT
20 Bedfordbury
London
WC2N 4LB
United Kingdom

Tel:     +44(0)207 379 5110
Fax:    +44(0)207 379 5082
E-mail:
[email protected]


This project is being carried out with the support of the European Community in the framework of the Socrates programme. back to welcome page