project description
partners
handbook
forum
registration
about
sitemap
 Deutsch  |  Français  |  English  |  Български  |  Nederlands  |  Malti  |  Catalá  |  Español
 Ελληνικά  |  Lëtzebuergesch  |  Suomi  |  Magyar  |  Íslenska  |  Česky  |  Slovenščina  |  Galego 

Kielten resurssikeskuskäsikirja: ohjeita Kielten resurssikeskusten (KRK) perustamista, johtamista ja laajentamista varten on KRK-projektin pääjulkaisu. Se on saatavissa projektin kaikilla 16 kielellä, ja se voidaan ladata tästä verkko-osoitteesta. Se käsittelee kielten resurssikeskusten perustamiseen, johtamiseen ja laajentamiseen liittyviä käytännön kysymyksiä. Se suuntautuu hallinnointiin, käyttäjiin, palveluihin ja tiloihin ja laitteisiin. Kirja pohjautuu KRK-projektin kaikkien partnereiden kokemuksiin ja se sisältää tarkistuskysymyslistoja, esimerkkitapauksia, vihjeitä ja kirjallisuusviitteitä.

Muita keskeisiä viitteitä, dokumentteja ja materiaaleja, joita ei ole voitu sisällyttää käsikirjaan, on saatavissa verkossa Täydentäviä lähteitä-otsikon alla.

Tämä osa-alue noudattaa KRK-käsikirjan rakennetta ja sisältää erikielisiä ja erilaisissa formaateissa olevia materiaaleja. Selailukieli on englanti, mutta tarvittaessa voi suunnistamisessa käyttää apuna KRK-käsikirjan suomenkielistä versiota.

Täydentäviä lähteitä on dynaaminen osa-alue. Toivomme, että se on hyödyllinen; voitte halutessanne tehdä sinne lisäyksiä sähköpostitse (millä tahansa kielellä) osoitteeseen [email protected].

Täydentäviä lähteitä


This project is being carried out with the support of the European Community in the framework of the Socrates programme. back to welcome page